Chi đoàn Huỳnh Thúc Kháng thông báo tạo đàm

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chi đoàn trường TH Huỳnh Thúc Kháng thông báo. Đúng vào lúc 10h00, ngày 26 tháng 03 năm 2018. Mời tất cả các đồng chí đoàn viên về tại trường TH Huỳnh Thúc Kháng để tọa đàm.

Lưu ý:Khi đi nhớ mặt áo đoàn

Khi đi nhớ mang theo 100.000đ để đóng